Teknik

Två speciellt designade och flera hundra meter långa pappersblad (elektroder) med ett litet spaltavstånd till varandra, är anordnade och upplindade på en cylindrisk kropp,
De utgör själva DEP partikelfiltret.En stark elektrostatisk kraft mellan elektroderna tvingar alla elektriskt uppladdade partiklar, även de minsta nanoartiklarna att fastna i filtret.

Spaltavståndet mellan elektroderna gör så att det är lätt för luften att passera filtret. 
Det är detta som skapar den exceptionellt tysta driften, i jämförelse med andra luftrengörare som HEPA filter t.ex. Den cylinderformade konstruktionen av DEP filter utgör även grunden till självrengöring.  Ett specillt profilerat rör (pickup) förflyttar sig över
det cylinderformade DEP filtret i takt med filtrets rotation. Pickupens andra ände är ansluten till dammsugaren. De i DEP filtret utfällda partiklarna hamnar i dammsugaren. 

Man slipper hantering av smutsiga filter och kostnader för utbytesfilter.

 Miljöpåverkan blir därmed exceptionellt låg.

Från en patenterad innovation - ett cirkulärt partikelfilter
av papper (DEP filter)
till ytterligare en innovation - självrengörande luftrenare

En rengöringsprocess tar ca: 30 sekunder till någon minut. Med hjälp av en timer eller knapptryckning startas den.  Samtidigt sätter ett DEP filter i gång
sin rotation med dess inbyggd dammsugare.
En unik och självrengörande luftrenare. Kontakta oss 

Cair AB   
Sandkilsgatan 1 K  

184 42 Åkersberga   Sweden 
Telefon vxl: +46 70 123 456   
info@cair.seCopyright ©   2019 • Cair AB• Inc. All rights reserve • F-Skatt