Teknik

Två speciellt designade och flera hundra meter långa pappersband (elektroder) med ett litet spaltavstånd till varandra är anordnade och upplindade kring en cylindrisk kropp,
De utgör själva DEP partikelfiltret.En stark elektrostatisk kraft mellan elektroderna tvingar alla elektriskt uppladdade partiklar, även de minsta nanoeartiklarna, att fastna i filtret.

Spaltavståndet mellan elektroderna gör det lätt för luften att passera filtret. 
Det är detta som skapar den exceptionellt tysta driften, i jämförelse med andra luftrenare som
t.ex HEPA-filter. Den cylinderformade konstruktionen av DEP-filter utgör även grunden till självrengöring.
 En speciellt profilerad pickup förflyttar sig över
det cylinderformade DEP-filtret i takt med filtrets rotation. Pickupens andra ände är ansluten till dammsugaren. De i DEP-filtret utfällda partiklarna hamnar i dammsugaren. 

Man slipper hantering av smutsiga filter och kostnader för utbytesfilter.

Miljöpåverkan blir därmed exceptionellt låg.

Från en patenterad innovation - ett cirkulärt partikelfilter
av papper (DEP-filter)
till ytterligare en innovation - självrengörande luftrenare

En rengöringsprocess tar ca 30 sekunder upp till någon minut. Den startas med hjälp av en timer eller en knapptryckning. Samtidigt sätter det DEP-filtret  i gång sin rotation och en inbyggd dammsugare startar. En unik och självrengörande luftrenare. 


Cair AB   
Sandkilsvägen 1 K  

184 42 Åkersberga   Sweden 
Telefon vxl: +46 70 874 7825   
info@cair.seCopyright ©   2019 • Cair AB