Miljön

Om luftens kvalité, hälsokonsekvenser och vad kan vi göra? 

kontor
hotell lobby
Industri och lager
I Skolan


Vi tillbringar den mesta tiden inomhus, där luften ofta är fler gånger sämre än utomhusluften.
Det finns olika föroreningar i inomhusluften - bakterier, virus, pollen, mögel, ultra fina partiklar och nanopartiklar från trafiken plus damm. De minsta nanostora partiklarna kan via lungorna, gå in i blodomloppet och anses vara
de farligaste för vår hälsa.
Det är därför inte konstigt att den tredje största risken för tidig död år 2020 enligt WHO är dålig luftkvalité.
Redan i dag dör ca 5,9 miljoner (6500 bara i Sverige) människor per år i förtid på grund av luftföroreningar.


Är ventilationssystem en garanti för bra
luftkvalité inomhus? 


Dagens ventilationssystem skyddar oss inte från utomhusluftens föroreningar. Som man skulle vilja önska sig. 

De minsta mest hälsovådliga partikelföroreningarna (nanopartiklarna) går rakt igenom de flesta ventilationsfilter. 

Hur på verkas vi?


  • Allergier
  • Astma
  • Hjärt och kärlsjukdomar
  • Stroke
  • Cancer
  • Diabetes
    är följdsjukdomar på grund av för dålig luft enligt WHO

Kan en luftrenare bli komplement till befintligt ventilationssystem? 


- Ja - men då är vi tillbaka på luftrenarens prestanda, d.v.s myckt ren luft utan störande ljud vid låg
drift och energikostnad. 
Luftrenare försedda med fiberfilter typ HEPA uppfyller inte sådana krav. 

Cairs SC luftrenare försedda med DEP filter och självrengöring kan dimensioneras
för att uppfylla sådana krav. 

Kontakta oss 

Cair AB   
Sandkilsgatan 1 K  

184 42 Åkersberga   Sweden 
Telefon vxl: +46 70 123 456   
info@cair.seCopyright ©   2019 • Cair AB• Inc. All rights reserve • F-Skatt