Miljön

Om luftens kvalitet, hälsokonsekvenser och vad vi kan göra 

kontor
hotell lobby
Industri och lager
I Skolan


Vi tillbringar den mesta tiden inomhus där luften ofta är flera gånger sämre än utomhusluften.
Det finns olika föroreningar i inomhusluften - bakterier, virus, pollen, mögel, ultrafina partiklar, nanopartiklar från trafiken och damm. De minsta nanostora partiklarna kan via lungorna gå in i blodomloppet och de anses vara
de farligaste för vår hälsa.
Det är därför inte konstigt att den tredje största risken för  förtidig död år 2020 enligt WHO är dålig luftkvalitet.
Redan i dag dör ca 5,9 miljoner (6500 i Sverige) människor per år i förtid på grund av luftföroreningar.


Är ventilationssystem en garanti för bra
luftkvalitet inomhus? 


Dagens ventilationssystem skyddar oss inte från utomhusluftens föroreningar. De minsta, mest hälsovådliga partikelföroreningarna (nanopartiklarna), går rakt igenom de flesta ventilationsfilter. 

Hur på verkas vi?


  • Allergier
  • Astma
  • Hjärt-och kärlsjukdomar
  • Stroke
  • Cancer
  • Diabetes
    är följdsjukdomar på grund av dålig luft enligt WHO

Kan en luftrenare bli komplement till befintligt ventilationssystem? 


- Ja - men det beror på luftrenarens prestanda dvs myckt ren luft utan störande ljud vid låg
drift- och energikostnad. 
Luftrenare försedda med fiberfilter, typ HEPA, uppfyller inte sådana krav. 

Cair SC (Self clean) luftrenare försedda med DEP-filter och självrengöring kan dimensioneras
för att uppfylla sådana krav. 


Cair AB   
Sandkilsvägen 1 K  

184 42 Åkersberga   Sweden 
Telefon vxl: +46 70 874 7825   
info@cair.seCopyright ©   2019 • Cair AB